• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologiii

  Intensywnej Terapii im. Ludwika Bierkowskiego,

  Bierkowski

  Serdecznie zaprasza na Sympozjum naukowe
  z okazji 170-lecia pierwszej w Polsce operacji
  w znieczuleniu eterowym wykonanym przez Prof. Ludwika Bierkowskiego w Krakowie w dniu
  6 lutego 1847 r. oraz 20-lecia istnienia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego

  Miejsce i data:
  Sala wykładowa Towarzystwa Lekarskiego przy ul. Radziwiłłowskiej 4 w Krakowie,
  Sobota 4 lutego 2017 r. o godz. 11.00  Organizatorzy:
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  im. L. Bierkowskiego

  • Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM

  • Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej UJCM

  • Katedra Biochemii Lekarskiej

  • Katedra Historii Medycyny

  • Oddział Małopolski PTAiIT

  • Sekcja Historyczna PTAiIT

  Prowadzący:
  prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek, prof. dr hab. med. Janusz Andres

  Udział w Sympozjum jest bezpłatny - Rejestracja

  Wstępny program Sympozjum - Program

  W imieniu Organizatorów:
  Prof. dr. hab. med. Janusz Andres - Kierownik Katedry Anestezjologii
  i Intensywnej Terapii UJCM
  Prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek - Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej UJCM
  Prof. dr hab. med. Piotr Knapik – Prezes PTAiIT
  Prof. dr hab. med. Krzysztof Kusza – Prezes –Elekt PTAiIT
  Prof. dr hab. med. Rafał Drwiła – Przewodniczący Małopolskiego Oddziału PTAiIT
  Prof. dr hab. med. Radosław Owczuk – Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
  Dr med. Wojciech Serednicki - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
  Dr med. Alicja Macheta – Przewodnicząca Sekcji Historycznej PTAiIT