Grzybica strzygąca
Zdrowie

Grzybica strzygąca

Grzybica strzygąca najczęściej dotyka dzieci i przeważnie ustępuje samoistnie, przy wejściu chorego do okresu dojrzewania. I dlatego bywa najczęściej opisywana jako choroba dziecięca skóry głowy. Ta dolegliwość jest bardzo zakaźna, zaleca się izolację dziecka od zdrowych osób. Ponieważ bardzo szybko może dojść do epidemii choroby w miejscach gdzie jest najwięcej dzieci – szkoły, przedszkola i inne. Chorobę można rozpoznać przez badanie mikroskopowe. Wszelkie zmiany na skórze będą wyraźnie odcięte od miejsc zdrowych. Wykwity mają kształt owalny. Czasem zmiany te mogą przerzedzać włosy. Jednak szczególną cechą będą obłamane włosy na, trochę przystrzyżone i bardzo zniszczone. Podstawową postacią grzybicy strzygącej będzie postać

kropkowata. W jej przebiegu na skórze obserwuje się plackowate ogniska, które mogą zlewać się ze sobą i zajmować o wiele większe powierzchnie skóry.

Następną postacią grzybicy będzie typ złuszczający. Ona również dotyka dzieci jak poprzednia choroba. Wspólną cechą będzie na pewno pojawienie się ognisk na skórze i wraz z nasileniem objawów zajęcie coraz to większej powierzchni. Włosy mogą być nieznacznie przerzedzone, a zdrowe włosy nie będą w ogóle występować. Nad skórą pojawiają się zniekształcone trzony obłamanych włosów – na kilka milimetrów. Natomiast na powierzchni skóry widać charakterystyczne „łuski”, o kolorze jasnożółtym. W starszym wieku zazwyczaj następuje zatrzymanie objawów tej dolegliwości.

Kolejną postacią grzybicy strzygącej będzie grzybica łupieżowata. W jej przypadku tworzy się zwykle jedynie jedno ognisko chorobowe również o kształcie owalnym, bez owłosienia. Ta cecha upodabnia postać grzybicy do łysiny plackowatej i będzie to stanowić utrudnienie w odpowiedniej diagnozie. W tej zmianie chorobowej pojawiają się łuski podobne do łupieżu. Zarodniki grzyba oplatają włosy ale również wnikać w jego wnętrze.

You may also like...