Mangan hamuje namnażanie wirusa HIV w komórkach
Uroda

Mangan hamuje namnażanie wirusa HIV w komórkach

Zwiększanie ilości jonów manganu w komórkach może hamować namnażanie wirusa HIV – wskazują wyniki badań naukowców z USA.

Wirus HIV należy do grupy tzw. retrowirusów. Są to wirusy, których materiał genetyczny stanowi RNA, kwas nukleinowy podobny do DNA, w którym zamiast cukru dezoksyrybozy występuje ryboza.

Kiedy retrowirus dostaje się do komórek gospodarza jego enzym o nazwie odwrotna transkryptaza przepisuje informację o genach zawartą w RNA na nić DNA. W takiej postaci informacja genetyczna wirusa może być następnie odczytywana z udziałem enzymów komórki gospodarza. Dzięki temu mogą być produkowane wirusowe białka i kopie cząsteczek jego DNA, czyli mogą zachodzić procesy namnażania cząstek wirusa.

Każdy retrowirus ma inną wersję odwrotnej transkryptazy.

Dla prawidłowej aktywności enzymu ważne jest połączenie z jonami dwóch różnych metali – manganu i magnezu. Każda cząsteczka odwrotnej transkryptazy ma przynajmniej dwa miejsca, w których może dojść do połączenia a magnezem i manganem.

Większość wersji enzymu jest bardziej aktywna, gdy przyłącza się do nich więcej jonów magnezu. Jednak jeśli równowaga pomiędzy jonami magnezu i manganu ulega zaburzeniu, enzym nie może prawidłowo przepisywać informacji z RNA na DNA.

Badacze z Johns Hopkins Medical Institutions badali komórki drożdży ze zmutowanym (tj. zmienionym wadliwie) genem, który koduje enzym odpowiedzialny za usuwanie z komórek nadmiar jonów manganu i wapnia.

Drożdże również posiadają odwrotną transkryptazę, która bierze udział w procesie przemieszczania się (tzw. transpozycji) ruchomych fragmentów DNA, tzw. transpozonów.

Okazało się, że w komórkach tak zmienionych drożdży, przy zwiększonym ponad normę poziomie jonów manganu, aktywność odwrotnej transkryptazy ulegała zahamowaniu. Ilość DNA produkowanego na bazie RNA malała.

W dalszych badaniach okazało się też, że odwrotna transkryptaza wirusa HIV zareagowała w podobny sposób na wzrost poziomu jonów manganu.

Już trzykrotne zwiększenie poziomu manganu w komórce hamowało o połowę aktywność enzymu.

“Nasze wyniki wskazują na nieznaną dotąd możliwość hamowania namnażania wirusa HIV z udziałem jonów manganu. Zwiększanie poziomu tych jonów może mieć niezwykle silny efekt hamujący aktywność odwrotnej transkryptazy, która jest enzymem kluczowym dla namnażania wirusa” – komentuje prof. Jef Boeke, który brał udział w badaniach.

Odkrycie może być podstawą do opracowania nowych metod hamowania procesów namnażania HIV w komórkach ludzkich. Docelowym białkiem nowych leków byłby enzym regulujący poziom jonów manganu w komórkach ludzkich.

Obecnie w terapii pacjentów zakażonych HIV stosuje się leki, które hamują bezpośrednio aktywność odwrotnej transkryptazy. Jednak wirus HIV zmienia się (mutuje) zbyt szybko i staje się oporny na leki z tej grupy.

Nowa metoda mogłaby być skuteczna w terapii pacjentów zakażonych HIV, u których nie działają

inne leki hamujące namnażanie wirusa.

Autorzy podkreślają też, że wzrost poziomu manganu, jaki obserwowali w komórkach drożdży w prowadzonych przez siebie doświadczeniach, nie wpływał negatywnie na ich funkcje. Wskazuje to, że zahamowanie u ludzi funkcji odpowiedniego enzymu transportującego jony manganu z komórek nie powinno wywoływać silnych skutków ubocznych.

You may also like...