Sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (AZBŚN), zwane potocznie alergicznym nieżytem nosa, jest jednym z najczęstszych schorzeń alergicznych.

Do objawów klinicznych AZBŚN należą: kichanie, świąd nosa, wyciek wydzieliny z nosa, uczucie zatkania nosa. Dla sezonowego alergicznego nieżytu nosa szczególnie charakterystyczne jest uczucie świądu nosa, kichanie i wyciek wodnistej wydzieliny z nosa podczas gdy w nieżycie całorocznym dominuje uczucie zatkania nosa. Objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa występują wyłącznie w okresie pylenia uczulającej rośliny.
Dla prawidłowej diagnostyki i leczenia tego schorzenia konieczne jest zdefiniowanie takich określeń jak “łagodne”, “umiarkowane” i “ciężkie” oraz “sporadyczne”, “długotrwałe” i “częste”.
Łagodne – objawy nie mają

foto202835 4 Sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa

wpływu na codzienne czynności i/lub sen chorego. Zdaje on sobie sprawę z występowania objawów i chce się leczyć, ale w razie konieczności może się obyć bez leczenia.

Umiarkowane – objawy są tak nasilone, że zaburzają codzienne czynności i/lub sen chorego. Pacjent zdecydowanie chce się leczyć, ponieważ jakość jego życia znacznie się zmniejszyła.

Ciężkie – objawy są tak nasilone, że chory nie może normalnie funkcjonować w ciągu dnia i/lub nie może spać, jeśli nie zastosuje się leczenia.

Sporadyczne – objawy są dokuczliwe przez mniej niż 14 dni w przypadku sezonowego nieżytu nosa i mniej niż miesiąc w przypadku nieżytu całorocznego.

Długotrwałe – w odniesieniu do objawów sezonowego alergicznego nieżytu nosa oznacza, że pacjent cierpi z ich powodu dłużej niż dwa miesiące. Mogą być one wynikiem uczulenia na pyłki roślin o długim okresie pylenia (np. traw) lub na alergeny różnych roślin o różnym okresie pylenia (np. alergia na pyłki drzew i traw).

Częste – w odniesieniu do objawów całorocznego nieżytu nosa oznaczają, że pacjent ma dokuczliwe dolegliwości co najmniej przez dwa dni w tygodniu przez co najmniej trzy miesiące w roku.

W pogoni za coraz skuteczniejszymi lekami objawowymi zapominamy o najprostszych metodach leczniczych. Tymczasem wciąż aktualne jest twierdzenie: “nie ma alergii bez alergenu”. Większość pacjentów cierpiących na alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek (AZBŚN) przy odpowiednio poprowadzonym badaniu podmiotowym wymieni miejsca, gdzie objawy chorobowe są szczególnie intensywne oraz takie, gdzie objawy ustępują całkowicie. Rygorystyczna profilaktyka może zmniejszyć nasilenie objawów uczuleniowych nawet o 80-90%. Już w 1894 roku Otto Schultz, handlarz win z Hanoweru, cierpiący na pyłkowicę wywołaną alergenami pyłków traw, odkrył ubogopyłkową enklawę na wyspie Helgoland. Spędzał na wyspie okres pylenia traw unikając uciążliwych objawów. Wcześniej w czerwcu i lipcu nie opuszczał piwnicy swego domu. W następnych latach Schultz organizował na wyspie Helgoland pobyty

>>>>  Trądzik - przyczyny, objawy i leczenie

foto202835 5 Sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa

dla osób cierpiących na pyłkowicę.
Każdy pacjent cierpiący na AZBŚNiS prócz leczenia objawowego powinien dostać od lekarza alergologa szczegółowe instrukcje, w jaki sposób ma ograniczać kontakt z aeroalergenami oraz, w razie potrzeby, leki profilaktyczne.
W profilaktyce mogą być pomocne kalendarze pyleń dla Polski i Europy oraz informacje o aktualnym i prognozowanym stężeniu pyłku roślin i spor grzybowych dostępne w internetowym Serwisie Pyłkowym GlaxoSmithKline – www.alergen.astma.org. Lekarze alergolodzy mogą, po przesłaniu do Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych formularza zamówienia, otrzymywać aktualne komunikaty faksem lub e-mailem (Monitor Pyłkowy). Informacje o aktualnym i prognozowanym stężeniu pyłku są bardzo pomocne w działaniach prewencyjnych oraz w planowaniu leczenia objawowego i immunoterapii swoistej.
Prewencja pierwotna obejmuje ukierunkowane na całą populację prozdrowotne zmiany w stylu życia, oraz ukierunkowane selektywnie działania skierowane do jednostek lub grup wysokiego ryzyka (rodziny obciążone atopią).
Prewencja wtórna to działania zapobiegające ujawnieniu się objawów choroby u osób już wcześniej uczulonych oraz działania mające zapobiegać dalszej alergizacji i postępowi choroby. Ważnym składnikiem szeroko pojętej prewencji jest stosowanie leków profilaktycznych np. glikokortykosteroidów nowej generacji działających miejscowo oraz leków z grupy kromonów.

Regularne zapobiegawcze stosowanie kortykosteroidów donosowo (np. Flixonase) skutecznie zmniejsza wszystkie objawy nosowe jak: zatkanie, wyciek wydzieliny, kichanie i świąd nosa u dorosłych i dzieci. Obecnie dostępne preparaty donosowe o działaniu miejscowym są bardzo dobrze tolerowane i można je stosować przewlekle, gdyż nie powodują zaniku błony śluzowej. Większość objawów ubocznych np. podkrwawianie błony śluzowej nosa jest spowodowane przede wszystkim przez mechaniczne uszkodzenie błony śluzowej przegrody

foto202836 4 Sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa

nosa przez twardą końcówkę dozownika – w przypadku, kiedy pacjent nieprawidłowo przyjmuje preparaty donosowe (dotyczy to nie tylko preparatów steroidowych).
Ryzyko supresji osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej u osób stosujących jedynie kortykosteroidy donosowe wydaje się małe ze względu na małą ogólnoustrojową biodostępność leku i stosowanie małych dawek. Badania wykazały, że kortykosteroidy donosowe nie mają wpływu na oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową; tylko deksametazon w aerozolu i betametazon w kroplach, mogą (rzadko) spowodować ogólnoustrojowe działania uboczne. Warto podkreślić, że np. flutikazon (Fllixonase) wykazuje biodostępność poniżej 1% po podaniu donosowym.
Wpływ kortykosteroidów stosowanych miejscowo na zatkanie nosa, oraz ich właściwości przeciwzapalne, dają tym lekom przewagę nad innymi, zwłaszcza w leczeniu całorocznego alergicznego nieżytu nosa i w tych przypadkach sezonowego nieżytu nosa, gdy zatkanie nosa jest głównym objawem i choroba trwa długo. Najczęściej ich działanie rozwija się stosunkowo wolno (12 h), a maksymalny efekt zostaje osiągnięty w ciągu kilku dni, dlatego w większości przypadków powinny być stosowane przewlekle (nie na życzenie). Kortykosteroidy donosowe powinno się stosować regularnie, a w celu osiągnięcia maksymalnego efektu, powinno się rozpoczynać leczenie przed sezonem pylenia (na 10-14 dni przed wystąpieniem objawów).
Steroidy podawane miejscowo są niewątpliwie najskuteczniejszymi lekami usuwającymi objawy ze strony nosa. Wyniki metaanalizy opublikowanej przez J.M.Weinera i wsp. wskazują, że miejscowe steroidy są skuteczniejsze od leków przeciwhistaminowych w usuwaniu wszystkich nosowych objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej. W świetle najnowszych doniesień miejscowe steroidy wydają się być najlepszym rozwiązaniem w leczeniu sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa. Pozwalają one na połączenie działań objawowych (usuwają większość objawów poprawiając znacznie standard życia chorych) oraz przeciwdziałają powikłaniom wynikającym z dłużej utrzymującej się blokady nosa (upośledzenie drożności trąbek słuchowych grożące zapaleniem ucha środkowego, oraz blokada kompleksów ujściowo-przewodowych prowadząca do powikłań zatokowych). Ponadto obserwowano zmniejszenie nadreaktywności oskrzeli pojawiającej się w okresie pylenia u chorych z sezonowym alergicznym nieżytem nosa, bez pełnoobjawowej astmy oskrzelowej. Propionian flutikazonu można stosować od 4. roku życia, a inne kortykosteroidy miejscowe – od 5. roku życia.

>>>>  Jak się przygotować do badania krwi

Stosowanie leków przeciwhistaminowych I generacji (chlorfeniraminy, difenhydraminy, prometazyny i triprolidyny) jest w znacznej mierze ograniczone przez ich działanie sedatywne i przeciwcholinergiczne. Znajdują one wciąż zastosowanie we wszystkich tych przypadkach, gdy zależy nam na szybkim początku działania leku. Nowe leki przeciwhistaminowe (akrywastyna, astemizol, azelastyna, cetyryzyna, ebastyna, feksofenadyna, loratadyna, mizolastyna i terfenadyna) skutecznie zmniejszają nasilenie objawów ze strony nosa, takie jak świąd, kichanie i wodnisty wyciek, ale mają mniejszy wpływ na zatkanie nosa.
Akrywastyna, astemizol, ebastyna, loratadyna i terfenadyna są przekształcane w czynne metabolity w wątrobie przez układ enzymatyczny cytochromu P450. Cetyryzyna i heksofenadyna różnią się od innych leków przeciwhistaminowych tym, że nie są metabolizowane w wątrobie, lecz wydalane głównie w postaci niezmienionej z moczem lub kałem. Układ cytochromu P450 jest również odpowiedzialny za metabolizm innych leków, które konkurują o miejsce aktywne enzymu. Równoczesne stosowanie leków przeciwgrzybiczych, takich jak ketokonazol, lub antybiotyków makrolidowych, takich jak erytromycyna, może się wiązać ze zwiększeniem stężenia niezmetabolizowanego leku macierzystego w surowicy. Podobny efekt daje wypicie soku grejpfrutowego. Interakcje te zostały wykazane szczególnie w odniesieniu do terfenadyny i astemizolu. Wzrost stężenia w surowicy tych leków, które wpływają na cykl repolaryzacji w sercu, może spowodować wydłużenie odstępu QT i zwiększyć ryzyko wystąpienia poważnych zaburzeń rytmu (częstoskurczu komorowego wielokształtnego).
Leki przeciwhistaminowe II generacji znacznie rzadziej wywołują niepożądane skutki uboczne ze strony ośrodkowego układu nerwowego i efekty przeciwcholinergiczne w porównaniu z lekami I generacji. Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że nowe leki z grupy antagonistów receptora H1, stosowane w zalecanych dawkach, powodują co najwyżej niewielki efekt sedatywny.

Kromony stosowane w leczeniu chorób alergicznych to kromoglikan disodowy (np. Copoz N) i nedokromil sodu. Działanie tych leków jest związane z błoną komórkową komórek tucznych i(lub) zjawiskami wewnątrzkomórkowymi następującymi po związaniu alergenu z IgE. Mechanizm ich działania pozostaje nieznany. Brane jest pod uwagę zablokowanie kanałów wapniowych w błonie komórkowej, zahamowanie fosfodiesterazy lub blokowanie fosforylacji oksydatywnej. In vitro nedokromil hamuje aktywację neutrofilów, eozynofilów, monocytów, makrofagów i komórek tucznych.
Pomimo braku objawów ubocznych leki te nie znajdują zastosowania w przypadkach nasilonych objawów AZBŚN oraz w przypadkach zaostrzeń objawów. Wg części autorów ich działanie na błonę śluzową nosa jest bardzo ograniczone. Wg aktualnie obowiązujących wytycznych leczenia AZBŚN kromony odgrywają rolę w zapobieganiu zapaleniu spojówek i w łagodzeniu objawów nieżytu nosa we wczesnej fazie lub przy łagodnym nasileniu. Leki te znajdują zastosowanie jako preparaty wspomagające zasadnicze leczenie preparatami steroidowymi i/lub antyhistaminowymi.

>>>>  Opinie Detoxic, Jak działa, Gdzie kupić w aptekach, cena, Forum.

W każdym przypadku AZBŚN należy brać pod uwagę współistnienie zmian strukturalnych (np. skrzywienie przegrody nosa, polipy nosa itp.), dlatego w przypadku podejmowania leczenia niezbędne jest wykonanie przynajmniej rynoskopii przedniej.

Poprzedni artykułUczulenie na pyłki roślin
Następny artykułSprawd jak zaradzi objawom w czasie przesilenia jesiennego
Marzena Wielgus
Blog prowadzony jest przez młodą dietetyczkę, pasjonatkę zdrowego stylu życia i matkę, jak sama Autorka o sobie pisze. Jej energia, pasja i twórcze nastawienie do kreowania intrygującej przestrzeni blogowej mogą imponować. Kobieta zamieszcza przepisy na zdrowe potrawy, które świetnie wpływają zarówno na ciało, jak i na ducha. Z perspektywy fachowca i praktyka w sposób wyczerpujący, a zarazem wyjątkowo lekki opisuje różnego rodzaju recenzje, które poleca swoim Czytelnikom. Najprawdziwsza pasjonatka, którzy posiadaja inklinacje i wyjątkowe zacięcie do prowadzenia zdrowego stylu życia, sprawiającego, że najzwyczajniej w świecie jest szczęśliwym człowiekim, który najwyraźniej spełniają się w tym, co robi. Zdołała przy tym zgromadzić wierne grono czytelników, składające się z osób, które również pragną zadbać o swoje ciało, a także samopoczucie – wiadomo przecież, że człowiek jest jednością psychosomatyczną i wszystkie sfery, w zakresie których funkcjonuje, muszą być poukładane. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę i swoją wiedzą pragną w bardzo przystępny sposób dzielić się z innymi. Najważniejsze jest jednak, że sposób, w jaki żyje potrafi zachwycić i skłonić do tego, aby wziął sprawy w swoje ręce i zrobił dla siebie coś dobrego.