Zastrzeżenie

Informacje zawarte na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów wyłącznie edukacyjnych. Porady, pomysły i poglądy wyrażone na temat zapytajfarmaceuty.pl nie powinny zastępować prawdziwej porady lekarza. Chociaż autorzy i wydawcy dokładają wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej witrynie były dokładne, natura teorii naukowej i analizy suplementów oznacza fluktuację i zmiany. Dlatego nie możemy zagwarantować pełnej dokładności faktów zawartych na tej stronie. W związku z tym ani autorzy, ani wydawcy tej witryny nie powinni ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięte, niepełne lub datowane materiały. Co więcej, autorzy tej witryny nie ponoszą odpowiedzialności za sytuacje, w których czytelnik uzyskuje inne wyniki niż użycie substancji chemicznej, niż zostało to przedstawione w przewodnikach. Ponieważ zmienne zewnętrzne i czynniki indywidualne często mogą zmienić skuteczność danego suplementu, wyniki mogą się różnić.

Zrzeczenie odpowiedzialności

Czytając niniejszą stronę internetową, ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z udzielonych porad, danych i sugestii, z pełnym zrozumieniem, że ty sam jesteś odpowiedzialny za wszystko, co może się wydarzyć w wyniku wprowadzenia tych informacji w jakikolwiek sposób, niezależnie od twojej interpretacji porady zawartej w szpitalspecjalistyczny.bialystok.pl.

Oświadczenie o odpowiedzialności prawnej i odpowiedzialności zapytajfarmaceuty.pl to strona, która służy do kompleksowej analizy, przewodników i recenzji najpopularniejszych suplementów sprzedawanych na całym świecie. Ze względu na zwiększoną konsumpcję i ryzyko spożywania suplementów w 2018 r., Stało się istotne, że my, jako organizacja, jasno określamy nasze poglądy prawne, zobowiązania i zobowiązania. Charakter działalności, w której działamy, czyli edukacja ludzi, wymaga od naszych czytelników zrozumienia nie tylko tego, co robimy, ale także tego, jak ten obowiązek wpisuje się w szerszy zakres prawa międzynarodowego jako całości. W związku z tym niniejszy przewodnik przedstawi zobowiązania prawne, oświadczenia i zobowiązania zapytajfarmaceuty.pl